Slovensky Magyarul

Site menu:Sponzori

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bagira

Projekt Višegrádskej spolupráce


Organizácia vyučovacích hodín:
1.    8:00 - 8:45
2.    8:50 - 9:35

3.    9:55 - 10:40
4. 10:45 - 11:30
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15

7. 13:35 - 14:25
8. 14:30 - 15:15Termíny školských prázdnin v školskom roku 2011/2012.Počasie Rožňava

iBobor visegradfund.org

Vitajte na stránkach ZŠ Reformovanej kresanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským.